Sosyal Sorumluluk

Nurol Şirketler Topluluğu’nun Sosyal Sorumluluk Bilincinde Gerçekleştirdiği Faaliyetler

İşletmeler, sadece üretim ve satış yapan klasik kuruluşlar değil, halka karşı sosyal sorumluluğu olan çağdaş kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu sosyal sorumluluğun ana hatları da doğaldır ki, içinde faaliyet gösterilen ulusların kültürlerinden etkilenmektedir. Türk kültürünün özellikle davranışsal boyutunda paylaşımcı ve samimi yaklaşımlar ön plana çıkar. NUROL olarak yıllardır çok sektörlü, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunduğumuzdan, toplumla aramızda sağlıklı iletişim kanalları oluşturmak kaçınılmaz bir olgudur. Bu iletişim kanalları da tabii ki bireylere birebir fayda sağlayabilecek alanları kapsamalıdır. Bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazılarını incelemek için tıklayınız.

ÜST