ETİK

Etik, insan ilişkilerinde evrensel kabul görmüş değer yargılarını inceler.  İş etiği ise, iş yaşamındaki davranışlara rehberlik eden kriterleri (Etik Kod) içermektedir.

Nurol İnşaat çalışanları ve tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerini düzenleyen “Yönetişim Kuralları”na aşağıdaki dokümandan erişilebilmektedir. “Nurol İnşaat Etik Kodları”, bu dokümanda tariflendiği gibidir.

Etik kodlarda bir sapma tespit edilmesi halinde (bildirim, denetim vb.) Etik ve Disiplin Kurulu ilgili konuyu değerlendirmeye alacaktır. Bağımsızlık ve tarafsızlık prensiplerine bağlı olarak çalışmalarını yürüten Kurulun çalışma prensiplerinin detayları Nurol İnşaat Etik ve Disiplin Kurulu Uygulama Rehberi’nde ayrıntılı bir biçimde tariflenmektedir.

Yönetişim Kurallarında belirtilen Etik Kodlarımız ile ilgili tüm bildirimlerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerinden telefon, eposta ve mektup yoluyla iletebilirsiniz.

(312) 455 10 05 / etik.bildirim@nurol.com.tr / Arjantin Cad. No:7 GOP 06680 ANKARA

ÜST