Nurol Şi̇rketler Topluluğu

NUROL Şirketler Topluluğu, ülke kalkınmasına, etik değerlere, insana ve çevreye önem veren ilkelerinden vazgeçmeden 50 yılı aşkın süreyi başarılar ile doldurmuş bir dünya şirketidir.

Grubumuz bu ilkeler doğrultusunda; inşaat, savunma, enerji, madencilik, turizm, finans, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarıyla çağdaş gelişmeleri izleyip, ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirerek toplumun ilerlemesine katkı sağlayacak hedefleri oluşturmuştur.

NUROL, kurucularının yönetimindeki 50 yılı aşkın köklü geçmişinde, ilkelerine bağlı kalarak edindiği tecrübeleri gelecek kuşaklara aktarmayı, kalite ve güven üzerine inşa ettiği kültürü ile toplumun gelişimini desteklemeyi ana hedefi olarak belirlemiştir.

Bu hedef doğrultusunda NUROL, başarı alanlarını yurt dışı ortaklık ve temsilcilikleri ile büyütmeye, üstün performansını ulusal ve uluslararası pazarlarda da sergilerken çağdaş yönetim anlayışı ile geleceğe rehberlik etmeye devam etmektedir.

ÜST