Başkan'ın Mesajı

Değerli Hissedarlarımız, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,

Global olarak bakıldığında ekonomi ve iş dünyası açısından oldukça zor bir yılı geride bırakarak umut ve beklentilerle yeni bir yıla başlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz döneme damgasını vuran ülkemizdeki hain terör olayları, darbe girişimi, ardından süre gelen operasyonlar ve politik olarak komşu ülkelerdeki gelişmeler gibi birçok olumsuzluk bütün kurumların işleyişine sekte vurdu. Türk Milleti olarak bütün bunların etkilerini yoğun bir şekilde yaşamaktayız.

Tüm bunların yanı sıra dünyaya bakıldığında, ABD Başkanlık seçimi, FED’in faiz politikası ve Avrupa’daki seçimlerin de küresel ekonomiyi çalkaladığını söyleyebiliriz. Özellikle ABD deki yeni yönetimin planları ve bunların diğer ülkelere etkilerini bugünden tahmin etmek kolay değil. Bir yandan da FED’in faiz artırımına kesin gözüyle bakılabilir. Amerika’daki siyasi ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda Doların hangi yönde seyredeceğini tahmin etmek her zamankinden daha karmaşık hale gelmiştir ve bu belirsizliğin de bizim gibi ülkeler için negatif etkiler yaratması beklenebilmektedir.

Önümüzdeki dönem gündemi en fazla meşgul edecek konular NATO – AB – ABD - Türkiye ilişkileri ekseninde gelişecek görünüyor. Çin ise değersizleşen para birimi ve düşmeye devam eden büyüme oranıyla geçen yıl olduğu gibi yine gündemde yer alan konular içinde konuşulacaktır. Ortadoğu’daki karışık jeo-politik dengeler ve Kore yarımadasında gittikçe artan tansiyon da 2017 boyunca izlenmesi gereken diğer önemli haber başlıkları olacaktır.

Ülkemize bakıldığında, 2016 sonunda her ne kadar bütçe açığı hedefe yakın çıkmış olsa da harcamalar ve gelirler için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Hem ithalat, hem ihracat hem de dış ticaret açığı önceki yıla göre gerileme gösterdi. Enflasyon oranı ise yüzde 8,5 olarak sonuçlanmış ve yine beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu şartlar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar döviz piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkez Bankasının yılın ilk aylarında başlattığı “geçici sıkılaştırma” politikası dövizdeki yükselişe şimdilik engel olmuş durumda olsa da sonraki aylarda tekrar yükselme ihtimali görülüyor. Finansı güçlü şirketler bu dönemde avantajlı durumda görünseler de bunun sürdürülebilir olması önemli çünkü değişen ekonomiyle birlikte şirketler her an sarsılabilir durumdadırlar.

2017 için enflasyon tahmininin yine yüzde 8 olarak açıklanmasına rağmen yıl içinde bu rakamın çift haneye yükselerek yılı tamamlayacağı tahmin ediliyor. Piyasalar enflasyonist beklentilere çok duyarlı, çünkü bu işletmelerin fiyatlama kararlarının önemli belirleyicilerinden birini oluşturuyor. Dolar kurundaki değişim ve ekonomideki dalgalanmaların fiyatlara yansıması ve maliyetlerin yükselmesiyle birlikte projelerdeki karlılık oranları da düşüyor ve bu durum rekabeti daha da şiddetlendiriyor.

NUROL HOLDİNG olarak biz her zaman olduğu gibi öncelikle mevcut durumumuzu korumaya, temkinli hareket etmeye, kalitemizle farklılık yaratmaya ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda hareket etmeye önem veriyoruz. Bunu yaparken mümkün olduğunca verimliliği artırarak maliyetleri kontrol altına almak ve pazarda kalıcı bir marka olarak bilinirliliğimizi devam ettirmek istiyoruz.

Nurol Şirketler Grubu, yurt dışı ve yurt içi gelişmeler göz önüne alınarak hazırlanan 2017 yılı bütçelerinde ortalama enflasyon oranını % 8,5, USD / TL paritesini 3,58 ve EUR / TL paritesini 3,76 olarak tahmin etmiş bulunuyor. Beklenmedik büyük değişimler söz konusu olduğunda bütçelerimizi yılın ikinci yarısında revize edebileceğiz. 2017 yılında, yurt içinde katma değeri yüksek alanlarda daha büyük projeler geliştirmek iş planlarımızda yer alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde de stratejilerimiz doğrultusunda pazar payımızı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

NUROL,  inşaat ve taahhüt başta olmak üzere savunma ve imalat sanayi, teknoloji, gayrimenkul yatırım, enerji, turizm, madencilik, finans, ticaret ve hizmet sektörlerinde yurt içinde ve yurt dışında yapılanmış kırkı aşan iştirak, bağlı ortaklık, şube ve proje ortaklığı ile faaliyet göstermeye devam etmektedir. 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile aktif büyüklüğü 11,4 Milyar TL, Özkaynaklar toplamı 2 Milyar TL olan Grup, gelişen piyasa ve ekonomik değişimlere paralel olarak sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda faaliyetlerini planlamakta, koordine etmekte ve yürütmektedir.

NUROL HOLDİNG, yurt içi ve yurt dışı projeleriyle bugün 10.000’in üzerinde insan kaynağına, 3,9 milyar TL ciroya ve 30 milyar $’ı aşan proje büyüklüğüne sahiptir.

Gelirlerimiz içinde çok büyük bir paya sahip olan Nurol İnşaat'ın faaliyet sahasının yurt içi ve yurt dışında BAE, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, Fas ve Katar'dan, Gürcistan, Polonya, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar birçok farklı kıtada geniş bir coğrafyaya yayılmış on beş ülkeyi kapsadığını söyleyebiliriz. ABD'li Mc Graw Hill'e bağlı “Engineering News Record” tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesinde de yer alan Nurol İnşaat'ın referans projeleri bağlamındaki çalışma alanları; altyapı projeleri, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro sistemleri, tüneller, gaz/petrol boru hatları ve ilgili tesisler, sulama/drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller, su temini ve pis su sistemleri, kentsel/endüstriyel arıtma tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri ile sanayi kompleksi projelerini, sanayi siteleri, iş ve ticaret merkezi projelerini, lüks/toplu konut ve sosyal merkez projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projelerini içermektedir.

Yurt dışı faaliyetlerimizin genişletilmesi amacıyla iş geliştirme çalışmalarımız da yoğun olarak sürmektedir. Suudi Arabistan ve Kuveyt başta olmak üzere Körfez Bölgesi’ndeki girişimlerimizin yanı sıra, Sahra Altı Afrika, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Pakistan’da çalışmalarımız devam etmektedir.

Nurol Ailesi olarak yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Şirketlerimizin ticari faaliyetleri yanında, Vakfımız aracılığıyla eğitim başta olmak üzere kültür, sanat ve spora kadar birçok alanda toplumsal fayda sağlayacak projelerle de sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret etmekteyiz.

Yarım asırı aşan bir süredir ülke kalkınmasına destek olan yatırımlarımızla, ülke ekonomisi ve istihdama yaptığımız katkılarla, sağladığımız döviz girdileriyle hep daha iyi ve daha fazla hizmet vermeye gayret ediyoruz. İlkelerimizden ödün vermeden, etik değerlere bağlılığımızla, çevreye ve insana duyduğumuz saygıyla sürdürdüğümüz bu uzun yolculukta karşılaştığımız zorluklar bizi daha da güçlendirecek ve her zaman olduğu gibi bunları aşarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Başarılarımızı sürekli kılmak için birlik ve beraberliğimizi koruyarak her zamankinden daha fazla çalışacağımıza inanmaktayım.

Uzun yıllardır hep birlikte tek amaç doğrultusunda özveriyle çalışan başta Kurucu Ortaklarımız olmak üzere, Nurol Ailesi mensuplarına teşekkürlerimi sunuyor, bu vesileyle ülkemiz ve dünyamız için barış, sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,
Nurettin ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜST