Başkan'ın Mesajı

Değerli Hissedarlarımız, İş Ortaklarımız ve Kıymetli Çalışanlarımız;

2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkan ve bir anda dünyayı saran Covid-19 Pandemisi, hızlı yayılımı ve öldürücü etkiye sahip olması sebebiyle geçtiğimiz yıl tüm ülkelerin en önemli tek ve ortak gündemi hâline gelmiştir. İnsanların hayatını tehdit eden salgına karşı alınmak zorunda kalınan tedbirler sonucunda neredeyse tüm dünyada hayat durmuş, eğitime ara verilmiş, restoran, mağaza, atölye, işyeri, fabrika kapanmış, turizm ve havacılık gibi birçok sektörde ise faaliyetler tamamen sonlandırılmıştır.

Günümüz insanı böylesine etkileyici bir salgını ilk defa yaşamış olsa da bu, dünyanın yaşadığı ilk salgın olmayıp, büyük ihtimalle son da olmayacaktır. Önemli olan husus ise, söz konusu salgını en çabuk ve en az tahribatla atlatmak; bu süreci sağlıktan ekonomik ve sosyal alanlara kadar her alanda iyi yönetmek ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaktır.

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel ekonominin gördüğü en büyük durgunluğu yaşamaktayız. Bilindiği üzere krizler ortaya çıkardığı ağır sorunların yanında fırsatlar da sunarlar. Bu bakımdan, pandemi sonrası oluşacak yeni ekonomide ve çalışma hayatında gelir ve istihdam kayıpları olmaması hedefinin yanında, Türkiye’nin bütün dünyanın yaşadığı bu krizden avantajlı çıkabilmesi için kamu-özel kesim, işçisiyle işvereniyle hepimizin el-ele vererek akıl ve güç birliği yapmamız gerekmektedir.

Nurol Şirketler Topluluğu olarak, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı biz de devletimizin aldığı tedbirlere uygun olarak çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla bütün şirketlerimizde gerekli önlemleri derhal aldık ve esnek çalışma sistemini uygulamaya koyduk.

Bu süreçte önceliğimiz çalışanlarımızın herhangi bir şekilde iş kaybına uğramadan, sağlığını koruyabilmek ve riskleri azaltmak olmuş, dolayısıyla sanal ve uzaktan erişim çalışmaları önem kazanmıştır. Nurol Holding olarak, geçmişten bugüne digital iletişimi destekleyen ve teknolojik alt yapıyı geliştiren araçlara yapmış olduğumuz yatırımlar, böylesi bir kriz ortamına hızla uyum sağlayabilmemize de olanak tanımıştır.

Ekonomik olarak durumu özetlersek;

OECD Ekonomik Görünüm raporunda global GSMH’nın 2020’de yüzde 4’lük bir düşüşü takiben 2021-2022 döneminde yılda ortalama yüzde 4 büyüyeceği öngörülmesine karşılık, gelişmelere göre daha hızlı bir büyüme beklendiği vurgulanmaktadır. Yılın ilk yarısı için dolar/TL nın 8.00 seviyesinin altında kalacağı, tüm yıl için ise ortalama 8,5’larda kalacağı umulmaktadır. Enflasyondaki yükseliş eğilimi, Merkez Bankası’nın politika faizini artırması sonucunu beraberinde getirmekte, bu durum ise piyasa gösterge faizindeki beklentileri de etkilemektedir. Yılın ilk çeyreği için enflasyon beklentisi ise yüzde 14-15 aralığında seyretmektedir.

2020 yılı dünyada ve ülkemizde yaşanan bütün bu sıkıntıların etkisiyle yatırım yapmayı zorlaştıran bir dönem oldu. Biz tüm bunlara rağmen yine de ekonomik olarak iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl başlayacağını umduğumuz normalleşme ve toparlanma süreciyle birlikte de yatırımlarımıza temkinli bir şekilde devam ederek ciromuzu artırmayı hedeflemekteyiz.

GRUP Şirketlerimize baktığımızda;

Nurol Holding olarak yarım asrı geçen tecrübe ve birikimlerimizle yarattığımız üstün marka kalitesiyle; inşaat ve taahhüt sektörü başta olmak üzere savunma sanayi, madencilik, ileri teknoloji, gayrimenkul yatırım, finans, turizm, enerji, ticaret ve hizmet gibi birçok farklı sektörde yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerimize aralıksız devam etmekteyiz. Öncelikli amacımız; kırka yakın iştirak, bağlı ortaklık, şube ve proje ortaklığı ve on beş bine yaklaşan çalışanımızla birlikte kapasitemizi maksimum seviyede kullanmak ve dengeli bir portföy ile risklerimizi iyi yöneterek ülke ekonomisine istihdam ve katma değer yaratmaktır.

Kurulduğumuz günden bu yana NUROL adına layık bir şekilde yer aldığımız tüm sektörlerde yurt içi faaliyetlerimize devam ederken, yurt dışında da evrensel değerlerden ödün vermeden ülkemizin adını en iyi şekilde temsil ederek başarılı projelerde yer almaya özen göstermekteyiz.

NUROL Şirketler Topluluğu’nun amiral gemisi Nurol İnşaat, Cezayir ve Fas’tan, BAE, Suudi Arabistan, Libya, Katar, Gürcistan, Macaristan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan yirmiye yakın ülkede faaliyet göstermektedir. (*)

Devam eden yurt içi projelerimize ilave olarak 2020 yılı Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi projesinin temeli atılmıştır. Proje yaklaşık 12 km uzunlukta 15 istasyonlu tramvay hattı, trafo binaları, tramvay köprüsü, elektromekanik işler ve işletmede olan Konak Tramvay Hattı duraklarının peron boylarının uzatılması işlerini kapsamaktadır.

Yurt dışı projelerimiz arasında, 2020 yılında başlayan ve 24 ay sürecek olan, Romanya’yı Batı Avrupa’ya bağlaması bakımından kritik bir öneme sahip olan Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Section 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsection 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau Otoyolu projesi sözleşmesi de yer almıştır.

(*) Belirtilen ülkelerdeki projeler herhangi bir yaptırım kararı uygulanmadan önce gerçekleştirilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Eylül 2020’de sözleşmesi imzalanan 300 milyon USD değerindeki Riyadh City South Faz-4 Altyapı İşleri Projesi sözleşmesi kapsamında da, 960 hektar proje alanında 3.199 villa için yol çalışmaları, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri, sulama şebekesi, telekomünikasyon da dahil olmak üzere her türlü altyapı işlerinin ise 2023 yılı Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Türk Savunma Sanayi alanında ihtiyaçların karşılanması konusunda, ileri teknolojik alt yapısı ile yüksek üretim kapasitesine sahip modern fabrika ve tesislerinde hizmet veren NUROL Makina, NUROL Teknoloji, FNSS ve NUROL Bae Systems (BNA) Şirketlerimiz sektörün talepleri doğrultusunda etkin, güvenilir, yenilikçi ve özgün tasarım, mühendislik ve üretim faaliyetlerine devam etmekte olup kullanıcı taleplerine uygun entegre çözüm paketleri sunmaktadır. Şirketlerimiz sadece yurt içindeki başarılarıyla değil, büyük projelere imza attığı birçok yabancı ülkeye olan ihracatı, yerli iş gücü istihdamı, yerel tedarik zinciri kurulması ve teknoloji transferiyle de ülkemize ekonomik katma değer yaratmaya devam etmektedir.

TÜMAD Madencilik, 2011 yılında madencilik faaliyetlerine başlamış olup, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak; ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almaktır. Bu anlamda şirketimiz, İvrindi ve Lapseki işletmelerinde faaliyetlerine devam etmekte olup, bünyesinde birçok maden arama ruhsatı bulundurmaktadır.

Tüm maden işletmeleri ve projelerimiz; İSG, Çevre, Toplum İlişkileri, Kalite ve Entegre Yönetim sistemlerinin tüm bileşenleri ile ulusal ve uluslararası standartları içermesi nedeniyle, en iyi uygulanabilir teknolojilere sahiptir.

TÜMAD, madencilik çalışması yapacağı yörelerde karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf iletişimle, yöre halkının faaliyetlere desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikayet ve geri bildirim, paydaş katılımı, yerel satın alma yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, çevreyi koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamaktadır.

NUROL Holding olarak 2020 yılı mali rakamlarına baktığımızda;

31 Aralık 2020 tarihi itibari ile konsolide aktif büyüklüğümüz 29 milyar TL’yi aşmıştır. Aynı dönem itibarıyla yaklaşık 9 milyar TL ciroya sahip olan Grubumuzun 2021 yılsonu ciro hedefi 12 milyar TL olarak planlanmıştır. Pandemi nedeniyle ortaya çıkan belirsizliğin beklenmedik piyasa ve ekonomik değişimlere yol açması durumunda önümüzdeki dönemde hedeflerimizi yeniden değerlendirmek ve güncel duruma uygun yeni hedefler belirlemek durumunda kalabiliriz.

Her zaman olduğu gibi öncelikle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan yatırımlarımızla, ekonomiye sağladığımız döviz girdileriyle ve istihdamı artırma yönünde desteğimizle, çağın gereklerine uygun bir şekilde hizmetimizi artırma gayreti içindeyiz. Şirketlerimizin ticari başarıları yanında toplumsal görevlerimizi de yerine getirmek amacıyla kurduğumuz NUROL Vakfı tarafından eğitim başta olmak üzere kültür, sanat ve spora kadar birçok alanda çocuklarımıza ve gençlerimize yarar sağlayacak projeleri desteklemeye devam etmekteyiz. İnsana ve çevreye duyduğumuz saygıyla, doğal ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla yatırım yaptığımız bölgeler dahil olmak üzere ülke çapında çeşitli sosyal faaliyetleri sürdürmekte, okullar, kütüphaneler, camiler inşa ederek milletimizin kullanımına sunmaktayız.

Şirketlerimiz için sürdürülebilir başarının sadece kar odaklı merkezler olmasıyla değil, çevrenin korunmasıyla birlikte sosyal paydaşlarımızın hayatına değer katarak anlam kazanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda tüm kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerinde, topluma öncü ve örnek olma amacıyla hareket ederken, ülkemizin gelişen refah seviyesine ulaşmasına katkıda bulunmayı görev edindik. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı önceliğimiz olarak görüyor ve çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz.

Sürekli iyileştirme prensibi ile bu yıl sürdürülebilirlik raporumuzda şirketlerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini de şeffaflık ilkesiyle ortaya koyduk. Verdiğimiz taahhütlerin bundan sonraki dönemlerde siz paydaşlarımızla birlikte takibini yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm iyileştirme faaliyetlerimizin sadece Grubumuz için değil, kökten bir dönüşüm ile ülke ekonomisinin gelişimine de yaratacağı katkının bilinciyle değer zinciri etkileşiminin sürekliliğine önem veriyoruz ve yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da büyüyoruz.

Sonuç olarak görülüyor ki, pandemi sonrası sosyal, ekonomik ve iş hayatının eskisi gibi olmayacağı ortadadır. Tüm dünya gibi bizim de söz konusu yeni yapıya en hızlı ve etkin bir şekilde hazırlık yaparak uyum sağlamamız zorunludur. Ülkemizin her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde gerekli tedbirleri almaya devam etmesi ve aşıların yaygın olarak uygulanmasıyla birlikte bu salgın dönemini de aşacağına inancım sonsuzdur.

Bu zor günlerin en kısa zamanda geride kalması ve bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması umuduyla, Kurucu Ortaklarımız başta olmak üzere, özveriyle çalışarak geçmişten bugüne yanımızda olan tüm NUROL AİLESİ mensuplarına ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyor, en kısa sürede yeniden sağlık ve huzur dolu günlere kavuşmayı diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Nurettin ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜST