Nurol İnşaat YES Sürdürülebilirlik Raporu’nun Dördüncüsü Yayında!

Nurol İnşaat olarak 2017 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığımız günden bu yana; hem BMKİS İlerleme Bildirimi standartlarına hem de Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) Standartlarına uygun olarak, kurumumuzun ve paydaşlarımızın uzun ömürlülüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlayacak prensiplere bağlılığımızı yansıtan NUROL YES (Yönetişim – Ekosistem – Sosyal) Sürdürülebilirlik Raporumuz’un bu yıl dördüncüsünü yayınlamaktayız.

Her geçen gün sürekli iyileştirme prensibi ile sürdürülebilirlik alanında kurumumuzu geliştirerek; yönetişim, ekosistem ve sosyal alandaki performansımızı iş yapış şekline yansıtıyor, insan hakları ve etik değerlere saygılı kurum kültürümüz ile bütünleştirmeyi amaç ediniyoruz. Geri dönüşü zorlaşan ekosistemdeki değişikliklerin bilinciyle; iş dünyasında ve özellikle inşaat sektöründe ortak bir kültürün oluşması için sürdürülebilirlik alanındaki politikalarımızı günden güne geliştiriyor, kollektif bir bilinçle hareket etmenin iklim krizi ile mücadelede büyük bir değer olduğunun farkında olarak hareket ediyoruz.

Büyük emeklerle hazırlamış olduğumuz 2021 Nurol YES Sürdürülebilirlik Raporumuz’u, sürdürülebilirlik alanındaki politikalarımızı ve uygulamalarımızı hep bir adım ileri taşıyarak attığımız somut adımların göstergesi olarak bir kez daha siz değerli paydaşlarımıza sunmanın gururunu yaşamaktayız.