Kabil - Kandahar Karayolu Rehabilitasyonu Projesi

PROJE ADI : Kabil - Kandahar Karayolu Rehabilitasyonu Projesi
YER : Afganistan
İŞİN TİPİ : Karayolu rehabilitasyonu
YOL UZUNLUĞU : 85 km

AÇIKLAMA
Afganistan’ın yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, yeniden yapılanma çalışmalarının başarısı için de önem arzeden ve stratejik olarak çok ciddi lojistik problemlerin olduğu 85 km’lik kesim, ABD menşeli Louis Berger Group Inc. (Genel Müteahhit olarak) ile Afganistan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işverenliğinde Nurol İnşaat’ın % 50 oranında hissedarı olduğu ortak girişim tarafından tamamlanmıştır.
ÜST