Bakanlar Kurulu’ndan Otoyol İçin Kamulaştırma ve Plan Çıktı |Ahmet Emin Yılmaz- Bursa Olay / 08.06.2013

Ulaşımda son yılların en önemli ve en büyük projesi… İstanbul’dan başlayacak, Bursa’dan geçecek ve İzmir’e ulaşacak. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu adını taşıyor. Böylece… Sanayi üretimi, ihracat ve kentsel yaşam olarak Türkiye’nin en gelişmiş iki bölgesi olan Marmara ile Ege’yi birbirine bağlayacak.

Bakanlar Kurulu’nun 27 Mayıs 2013 tarihli toplantısı sonucunda; İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol güzergâhında kalan araziler için acele kamulaştırma yapacağı yer alıyor. Buna göre… Karayolları, yol güzergahındaki arazilerde kamulaştırma çalışmalarının aksamaması için Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetkiyi sunarak mahkemeye başvuracak. Mahkeme kararıyla araziler için çok hızlı kıymet takdiri yapılacak ve belirlenen bedeller bankaya yatınlarak arazi sahipleri adına bloke edilecek. Bu süreçte… Arazisi için acele kamulaştırma kararı verilenler bankada adlarına yatırılan parayı alabilecekler, eğer bedeli yetersiz bulurlarsa da mahkemeye bedel artırma davası açabilecekler. Ancak iptal davası açılamayacak. Fakat yargılama kamulaştırmayı etkilemeyecek. Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırma yöntemi sayesinde yolun geçeceği arazileri elde eden Karayolları da, yol inşaatının bir an önce başlayıp ilerlemesini sağlamış olacak.