Nurol İnşaat “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs)” imzaladı..

Nurol İnşaat 2017 yılı Ağustos ayında ülkesinde ve sektöründe öncü karakteri ve sürdürülebilir kalkınma ile dünya standartlarında iş yapış vizyonuna verdiği önemi ortaya koyan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nden sonra 2020 yılı Şubat ayında “Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)”nin de altına imzasını koyarak bu alanda yaptığı çalışmaları bir adım daha ileri taşıdı.

Prensiplerin imzalanmasıyla birlikte kadınların sosyal ve ekonomik olarak daha güçlü olması için uygulamalar geliştirmek, inşaat sektöründe kadın çalışan katılımını arttırmak, kadınların eğitim ve profesyonel gelişim olanaklarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu sayede Nurol İnşaat; kadın ve erkeklere iş yaşamında adil bir bakış açısıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlayacaktır.

“Kadının Güçlenmesi Prensipleri” nin Nurol İnşaat’ı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde daha ileriye taşıyacağına inanıyor, şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.