Lapseki Altın Madeni Projesi

PROJE ADI: Lapseki Altın Madeni Projesi

YER: Lapseki – Çanakkale / TÜRKİYE

Lapseki Altın Madeni Projesi açık ocak madeni olarak planlanan ve nihai ürün olarak dore üretecek yatırım projesidir.

Proses birincil, ikincil ve üçüncül kırıcıları ve bunu takip eden 2 adet bilyalı değirmen serisini içerir. Bilyalı değirmenlerden birincisi açık devre ikincisi ise hidrosiklonla kapalı devre olarak çalışır. Bilyalı değirmen ürünü P80 - 90 mikron tane boyutuna sahip olup, siyanür liçine tabii tutulur ve CIP devresine aktarılır. Sıyırma, elektroliz ve rafinasyon nihai ürünün üretilmesinde kullanılacaktır. Atık yönetimi ise kuru atık depolamadan önce siyanür bozundurma ve filtrasyonu içerir.

Proses Tesisi aşağıdaki yapıları içerir:

  • Kırma ve Eleme Binaları
  • Öğütme Binası
  • Tikiner Tesisi
  • CIP Liç Tesisi
  • ADR Tesisi
  • Kimyasal Tesisler
ÜST