Nurol İnşaat Türkiye Materials Marketplace Platformu’na üye oldu..

Nurol İnşaat, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) projesi olan Materials Marketplace Platformu’na 2019 yılında üye oldu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından da desteklenen proje; şirketlerin üretiminden / imalattan artakalan ham maddeleri, yan ürünleri, üretim fazlaları ve kullanılmış malzemelerinin başka bir şirketin üretimine girdi olması için yaratılan dijital bir platformdur. Geleneksel geri dönüşüm modellerini, atık yönetim sistemlerini ve hatta “atık” kavramını değiştirerek yarattığı yeni modelle döngüsel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak.

Türkiye Materials Marketplace’in mevcut 82 üyesi, almak ve/veya satmak istedikleri malzeme/atık/yan ürün bilgilerini Platform’a girerek ve diğer firmaların güncel malzeme bilgilerini takip ederek, alışveriş ve işbirliği fırsatlarının oluşmasını ve hayata geçirmesini sağlamakta.

Nurol İnşaat Balıkesir Otoyol Projesi demobilizasyon sürecinden kalan malzemeler proje aracılığıyla alıcılar ile paylaşıldı. Bu sayede atık malzemeler yeniden kullanıma kazandırıldı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlandı.