NUROL YES Sürdürülebilirlik Raporu’nun İkincisi Yayınlandı

Nurol İnşaat olarak 2017 yılında Nurol İnşaat BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS)’ni imzalayarak, Dünya’nın en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformunun bir parçası olduk. Bu insiyatifin bir parçası olarak evrensel ilkeler çerçevesinde iş dünyasında ve özellikle inşaat sektöründe ortak bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Hem BMKİS İlerleme Bildirimi standartlarına uygun hem de Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlanan NUROL YES (Yönetişim – Ekosistem – Sosyal) Sürdürülebilirlik Raporumuzun ikincisini yayınladık.

Nurol İnşaat olarak, sürekli iyileştirme prensibi ile uyumlu biçimde her geçen yıl kurumumuzu geliştirerek, değişime liderlik edip, insan hakları ve etik değerlere saygılı ve tüm bunları iş yapış şekli haline getirmiş bir kurum olarak hedeflerimize yürüyoruz. Bu istisnai zamanlarda, Nurol İnşaat’ın yaratıcılığı ve kabiliyetlerinin toplumumuza ve sektörümüze nasıl katkıda bulunacağını önemle irdeliyoruz. Faaliyetlerimiz, rolümüz ve toplumsal sorumluluklarımıza derin bir bağlılık ile devam ediyor. 2019 Nurol YES Sürdürülebilirlik Raporumuz, kurumumuzun ve paydaşlarımızın uzun ömürlülüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlayacak prensiplere bağlılığımızı yansıtmaktadır.