Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni İmzaladı

Nurol İnşaat, sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi vizyonunu

benimseyen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni

(UN Global Compact) imzaladı.

 Faaliyeti’nin başlangıcından bu yana büyük çaplı ve yüksek teknoloji ürünü birçok ulusal ve uluslararası proje ile adını duyuran Nurol İnşaat, sürdürülebilir kalkınma ve dünya standartlarında iş yapma vizyonuna verdiği önemi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile imza altına aldı.

Sürdürülebilir gelişmeyi ve iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen ve aynı zamanda gönüllü bir girişim olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir parçası olmaya adım atan Nurol İnşaat, evrensel ilkeler çerçevesinde iş dünyasında ve özellikle de inşaat sektöründe ortak bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kurumsal politikaları gereğince, kuruluşundan bu güne değin çevre, çalışma standartları, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki gereklilikleri yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiş olan Nurol İnşaat, bu alanlardaki uygulama seviyesini her geçen gün yükseltmektedir.

Nurol İnşaat, sözleşmeyi imzalayarak sorumluluk sahibi iş yönetimi anlayışı çerçevesinde, Dünya’nın en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformunun bir parçası olmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi uygulama örneklerini sunarak diğer imza sahipleri ile tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeyi ve kendi uygulamalarını geliştirmek adına ilgili kaynaklara ve deneyimlere erişimde etkin bir iletişim ağında yer almayı hedeflemektedir.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

İNSAN HAKLARI
İLKE 1 : İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İLKE 2 : İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
ÇALIŞMA STANDARTLARI
İLKE 3 : İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İLKE 4 : Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İLKE 5 : Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İLKE 6 : İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
ÇEVRE
İLKE 7 : İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İLKE 8 : Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmeli.
İLKE 9 : Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
İLKE 10 : İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.