Nurol İnşaat %30 Kulübünde!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Prensiplerini (WEP’s) imzaladığımızı geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. Bu ilkelerin kurumumuzda yaygınlaşmasını ve iş yapış şekline dönüşmesini desteklemek amacıyla eşitlik ve değer olgusunun hakim olduğu, sevgi ve saygı dolu bir kurum kültüründe cinsiyet ayrım yaratan ifade ve davranışlardan uzak durmayı hedefliyoruz. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” teması günümüzde tüm dünyada ele alınmakta ve bu ana tema tüm insanlığın hak ettiği cinsiyet eşitliğine sahip dünyayı yaratacak eylemleri harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

Bu yaklaşımla, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunu yalnızca bir kadın hakları konusu olarak değil evrensel insan hakları ile ilgili bir konu olarak ele alıyoruz. Kurumumuzda cinsiyetten bağımsız fırsat eşitliği yaratarak bu alandaki iyi uygulamaları ile sektörümüzde öncü şirketler arasında yer almayı hedefliyoruz.

Uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerin taahhüdünü alarak, kadınların iş dünyasına ekonomik olarak katılımı ve kuruluş içerisinde yönetim seviyelerindeki liderliğinin arttırılmasıyla, çok yönlü performans arttırımını ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan “30% Club” (https://30percentclub.org/about/chapters/turkey) çalışmalarına Nurol İnşaat ailesi olarak Genel Müdürümüz Sn. Nurettin AKDENİZ liderliğinde destek vermiş bulunuyoruz.

Kurumumuz ve sektörümüz için katma değer yaratmasını diliyoruz.